MAMS Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak MAMS:
Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.

MAMS ile ilgili benzer terimler:

Toptan Satış Fiyat Tarifesi : MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enedevam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam