Lisans Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Lisans:
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan eğitim verilmektedir. Fakülteler içerisinde bulunurlar, EA, SAYISAL ve SÖZEL puan türleriyle öğrenci alırlar.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Lisans:
Sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması, görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi.

Hukuk Terimi Olarak Lisans:
Bir malı yabancı firma adına üretme izni

Elektrik Terimi Olarak Lisans:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tarafından verilen lisans.

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Lisans:
Yasa tarafından kısıtlanmış veya düzenlenmiş bir işin yapılması veya bir girişimde bulunulabilmesi için kamu otoritesince verilen ve devredilemeyen izin yetkisi veya ruhsatı.

Lisans ile ilgili benzer terimler:

Rack Count : Dolu oda sayısı/sayımı (R/C)devam

Açık Fiyat : Fiyatlandırmada birlik sağlanamayan güzergâhlar için, taşıyıcı firmaların kendevam

Anchor Ball (Çapa Topu) : Demir attığını belirtmek üzere geminin pruvasına çekilen siyah bir küre.devam

Bilet Payı : Belli bir sefer için, bir bilet satış acentasına sayısal olarak tanınan devam

Küçük Asya : Anadolu.devam

Americans (Amerikalar) : Amerikalar Kuzey, Orta ve Güney Amerika anakarası. 42 milyon metrekaredevam