Linyit Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Linyit:
Bileşimindeki karbon oranı %60-70 bulunan, kahverengi veya siyah kömür.

Elektrik Terimi Olarak Linyit:
Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nispi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg düzeyi altındadır.

Linyit ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) : Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Andevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam