Linyit Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Linyit:
Bileşimindeki karbon oranı %60-70 bulunan, kahverengi veya siyah kömür.

Elektrik Terimi Olarak Linyit:
Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nispi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg düzeyi altındadır.

Linyit ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam