Likit Petrol Gazı (LPG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Likit Petrol Gazı (LPG):
Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında gaz halinde bulunan hafif hidrokarbonlardır. Esas olarak propan ve butandan oluşur. LPG genellikle bu iki gazın karışımıdır.

Likit Petrol Gazı (LPG) ile ilgili benzer terimler:

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) : Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not:devam