Likit Petrol Gazı (LPG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Likit Petrol Gazı (LPG):
Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında gaz halinde bulunan hafif hidrokarbonlardır. Esas olarak propan ve butandan oluşur. LPG genellikle bu iki gazın karışımıdır.

Likit Petrol Gazı (LPG) ile ilgili benzer terimler:

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Ayırma (İsolation) : Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tdevam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam