Lenf Ödemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Lenf Ödemi:
Lenfin su toplaması.

Lenf Ödemi ile ilgili benzer terimler:

Respiratuvar Sistem : Solunum sistemi.devam

ACE : Anjiyotensin dönüştürücü enzim için kullanılan kısaltma.devam

Sistoskopi : Sistoskopi mesanenin yani idrar torbasının optik ince bir borucuk ( sidevam

Hastalık : Organizmada bir takım değişikliklerin meydana gelmesi sonucu fizyolojik gdevam

Salisilik Asit : Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.devam

Fallop Tüpleri : Memelilerde yumurtalıktan atılan yumurtayı rahime taşıyan bir çift kanaldevam