Lafçılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Lafçılık:
Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme.

Lafçılık ile ilgili benzer terimler:

Ferd : Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad.devam

Dadaizm : Tristan Tzara ve arkadaşlarınca Fransa'da geliştirilen, 1916'da dil vedevam

Hikmet : 1. Doğadaki nesnelerin mahiyetini, asıllarını anlatan bilgi, ahlaki ve öğüt devam

Kafiye (Uyak) : Dize sonlarında anlam ve görevleri farklı ses benzerliği.devam

Tartışmacı Anlatım Biçimi : Sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan anlatım biçimlerinden biridir.devam

Halkçılık : Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nindevam