La-Edri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak La-Edri:
Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına "bilmiyorum" anlamında yazılan sözcük.

La-Edri ile ilgili benzer terimler:

Mukteza-yı Hâl : Uslûpta zamana, yere, duruma ve hitâp edilen kişilere göre dili ayarlamadevam

Entonasyon : Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki sedevam

Uzun Hece : Arapça ve Farsça'dan dilimize geçen sözcüklerde görülen, her zaman uzun bir devam

Aruz Vezni : Hecelerin uzunluğu ve kısalığı esasına dayanan, özel ahengi olan çeşitli söz kdevam

Hece Vezni : Dizeler arasındaki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçü.devam

Dramatik : Dram ile ilgili; çok acıklı, heyecan verici olan. Tiyatroda temsil edilmdevam