La-Edri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak La-Edri:
Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına "bilmiyorum" anlamında yazılan sözcük.

La-Edri ile ilgili benzer terimler:

Tehzil : Alay ve şaka yollu yazılmış nazire. Hezl diye de bilinir. Çokluk tanınmdevam

Hamse : Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapdevam

Methiye : Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir.devam

Bilimkurgu : Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan; çoğu kez gelecek zamanlarda yer aladevam

Gülmece : Daha çok "Mizah" adıyla bilinen; durumların, olay ve olguların gülünç yanldevam

Seyahatname : Gezilip görülen yerlerin birçok özelliği ile ilgili bilgi veren ve bu yerledevam