La-Edri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak La-Edri:
Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına "bilmiyorum" anlamında yazılan sözcük.

La-Edri ile ilgili benzer terimler:

Divan : Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplanddevam

Berceste : Öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya devam

Genelleme : Anlatılan konuyla tam bağlantısı bulunmayan bir takım düşünceler ortaya sdevam

Fasih : Dilin bütün kaidelerine uyularak doğru, güzel ve açık şekilde konuşup yazıldevam

Egzistansiyalizm : Varoluşçuluk.devam

Musarra : Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazellerdevam