Kutup Işıması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kutup Işıması:
Kutuplar bölgesinde görülen yaygın ve donuk atmosferik ışıma. Atmosferik atom ve moleküllerin bu bölgelerde yoğunlaşan manyetosferin hızlandırdığı yüklü parçacıklarla uyarılması sonucu oluşmaktadır.

Kutup Işıması ile ilgili benzer terimler:

Yer Benzeri Gezegen : Dış yapıları, büyüklük ve kütleleri Yer'e benzeyen gezegenlerden her bdevam

Evren : Yerküre de dâhil olmak üzere, bütün yıldızları, gök adaları, kümeleri, gdevam

Haberleşme Uyduları : Haberleşme uyduları, radyo, televizyon ve telefon iletişiminin eş zamadevam

Artık Yıl : Her dört yılda bir, 366 gün alınan yıl. Bu yılda Şubat ayı 29 çeker.devam

Nadir : Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabuldevam

Uzay : 1. Gözlem aletleri ile ulaşılabilen nokta arasındaki varlık alanı başkdevam