Kutup Işıması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kutup Işıması:
Kutuplar bölgesinde görülen yaygın ve donuk atmosferik ışıma. Atmosferik atom ve moleküllerin bu bölgelerde yoğunlaşan manyetosferin hızlandırdığı yüklü parçacıklarla uyarılması sonucu oluşmaktadır.

Kutup Işıması ile ilgili benzer terimler:

Örten Çift Yıldız : Tek bir yıldız gibi görünen iki ya da daha çok yıldızdan oluşmuş, kütle devam

Akşam : Gün batması ile tam karanlık olması arasındaki zaman.devam

Açısal İvme : Açısal hızın birim zamanda değişim niceliği.devam

Çözümleme Gücü : Birbirine çok yakın olan çift yıldızları ayrı ayrı görebilmemizi gerçekleştidevam

Yakın Odak : Görsel veya fotoğrafik çalışılabilecek en yakın yer cisminin odaklanabilecedevam

Avcı : Bir takımyıldızın adı.devam