Kütlesel Çekim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kütlesel Çekim:
Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Kütlesel Çekim ile ilgili benzer terimler:

Küresel Kümeler : Gökadaların halelerinde bulunan, bir milyon ya da daha fazla sayıda yıdevam

Mor ötesi (UV) Işın : 10 ile 310 nanometre arasında dalga boyuna sahip ışınlardır (yaklaşık devam

Yıldız Bilimi : Yıldız bilimi, bir yıldıza uygulanabilen her türlü bilimi içine alan gendevam

Akşam Kızıllığı : Gün batarken ve battıktan sonra ufkun kızıl hali.devam

Bolometrik Işınım Gücü : Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışınımdevam

Kütle Çekimi : Kütlesi olan maddeler arasındaki çekim kuvveti.devam