Kütlesel Çekim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kütlesel Çekim:
Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Kütlesel Çekim ile ilgili benzer terimler:

Karacisim Tayfı : Bir karacisim tarafından yayılan ışınımın dalgaboyuna göre sürekli taydevam

Radyal Hız : Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızıdevam

Yıldız Kümesi : Uzayda bir araya gelmiş yıldız topluluğu.devam

Altkavuşma Konumu : İç gezegenlerin, Yer-gezegen-Güneş olmak üzere, aynı doğrultuya gelmesi.devam

Gökada Kümesi : Yüzlerce ya da binlerce gökadanın bir arada olduğu topluluklar.devam

Bağıl Nem : Bir metre küp hava içindeki su buharı niceliğinin (mutlak nem niceliği) aynı sdevam