Kütlesel Çekim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kütlesel Çekim:
Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Kütlesel Çekim ile ilgili benzer terimler:

Aklık : Işınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa oranı.devam

Yerel Küme : İçinde Samanyolu'nun da yer aldığı gökada kümesi.devam

Günöte (Aphelion) : Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.devam

Enlem : Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal udevam

Miladi Tarih : Hz. İsa'nın doğumunun yaklaşık olarak dördüncü yılını başlangıç olarak alan devam

Gök Kutbu : Yerin dönme ekseninin gökküreyi deldiği nokta.devam