Kütlesel Çekim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kütlesel Çekim:
Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Kütlesel Çekim ile ilgili benzer terimler:

Işık Yılı : Işığın bir yılda aldığı yol. Uzaydaki gök cisimleri arasındaki mesafe kilomedevam

Katı Açı : Uzay açı. Bir gök cisminin radyan kare = steradyan biriminde gök yüzündedevam

Görünür Hareket : Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin gördüğü hardevam

Ayak (ß Ori) : Avcı'nın ß yıldızı.devam

Mutlak Sıfır : 0°K veya -273 °C'ye karşılık gelen sıcaklık. Sıcaklığı mutlak sıfır olan devam

Takımyıldız : 1. Gökyüzünde, Dünya'dan bakıldığında sergilendikleri görünüme göre bir adevam