Kurulu Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kurulu Güç:
Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler ile bu yerlerin aydınlatılması ve ısıtılmasına yarayacak her türlü elektrikli cihazların üzerinde yazılı olan güçlerin toplamıdır.

Kurulu Güç ile ilgili benzer terimler:

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Döner Yedek (Spinning reserve) : Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde devam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Baz Yük Üretim Grubu : 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Ürdevam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam