Kurulu Güç (Brüt Güç) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kurulu Güç (Brüt Güç):
Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.

Kurulu Güç (Brüt Güç) ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam