Küresel Küme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Küresel Küme:
Çok sayıda yıldızdan oluşan küre dağılımlı yıldız topluluğu. Bu tür kümelerde yıldız sayısı merkeze doğru artar.

Küresel Küme ile ilgili benzer terimler:

Asteroit (Küçük Gezegen) : Güneş'in çevresinde dolanan küçük, kayalık gökcisimleri.devam

Düğüm Noktası : Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yöründevam

Kütle Aktarımı : Bir gökcisminden ötekine madde akışı.devam

Zenit : Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabuldevam

Zaman Denklemi : Gerçel güneş zamanı ile ortalama güneş zamanı arasındaki fark: E(t) = Sodevam

Aydınlatma Gücü : 1- Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışıdevam