Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF:
Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üretim kapasitesi.

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF ile ilgili benzer terimler:

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Tek Terimli Tarife : (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh)devam

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam