Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF:
Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üretim kapasitesi.

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF ile ilgili benzer terimler:

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam