Kullanım Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanım Süresi:
Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın ulaştığı en yüksek güce (kW) bölümüdür.

Kullanım Süresi ile ilgili benzer terimler:

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) : Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not:devam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam