Kullanım Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanım Faktörü:
Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.

Kullanım Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Üretime Sarfedilen Su : Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.devam

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam