Kullanıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanıcı:
Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Santrallarına sahip tüm Enerji Üreticileri, tüm Lisanslı Hizmeti Sağlayıcıları, Dağıtım Hizmeti Sağlayıcıları, ve Doğrudan Bağlı Tüm Tarife Dışı Müşteriler ve onlara bağlı olan Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcıları. Bu terim, yerine göre, Şebeke Kodu'nun kendilerine uygulandığı tüm kişiler anlamına gelir.

Kullanıcı ile ilgili benzer terimler:

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam