Kullanıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanıcı:
Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Santrallarına sahip tüm Enerji Üreticileri, tüm Lisanslı Hizmeti Sağlayıcıları, Dağıtım Hizmeti Sağlayıcıları, ve Doğrudan Bağlı Tüm Tarife Dışı Müşteriler ve onlara bağlı olan Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcıları. Bu terim, yerine göre, Şebeke Kodu'nun kendilerine uygulandığı tüm kişiler anlamına gelir.

Kullanıcı ile ilgili benzer terimler:

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam

Yeraltı Kablosu : İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrdevam

Reaktif Enerji Tarifesi : Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, devam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Döner Yedek (Spinning reserve) : Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde devam

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam