Küçük İzole Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Küçük İzole Sistem:
1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'inden azını diğer sistemlerden bağlantı yoluyla temin eden herhangi bir sistem.

Küçük İzole Sistem ile ilgili benzer terimler:

EAS : Elektrik Arz Sektörü.devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Referans Süresi : Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işledevam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam