Küçük İzole Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Küçük İzole Sistem:
1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'inden azını diğer sistemlerden bağlantı yoluyla temin eden herhangi bir sistem.

Küçük İzole Sistem ile ilgili benzer terimler:

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam