Koruma Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Koruma Sistemleri:
Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsel alarmlar ve veri kayıtları dahil olmak üzere, hatalı durumun ortadan kaldırılması işlemlerinin otomatik ya da elle başlatılması.

Koruma Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam