Koruma Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Koruma Sistemleri:
Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsel alarmlar ve veri kayıtları dahil olmak üzere, hatalı durumun ortadan kaldırılması işlemlerinin otomatik ya da elle başlatılması.

Koruma Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam