Konvertör İstasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Konvertör İstasyonu:
Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da frekansa çeviren tesistir.

Konvertör İstasyonu ile ilgili benzer terimler:

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

ESI : Electricity Supply Industry.devam

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) : EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenendevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam