Konvertör İstasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Konvertör İstasyonu:
Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da frekansa çeviren tesistir.

Konvertör İstasyonu ile ilgili benzer terimler:

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam