Kombine Çevrim Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kombine Çevrim Santralı:
Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek brülörü olan ya da olmayan) bir kazanla, bunun sağladığı buharla çalışan buhar türbin ile generatörden oluşan ve ek elektrik enerjisi üreten santraldır.

Kombine Çevrim Santralı ile ilgili benzer terimler:

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam