Kok Gazı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kok Gazı:
Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.

Kok Gazı ile ilgili benzer terimler:

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Referans Süresi : Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işledevam

En Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra : MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, devam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam