Kıta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kıta:
En az dört dizeden oluşmuş koşuk ya da koşuk parçası.

Edebiyat Terimi Olarak Kıt'a:
En az 2, en çok 12 beyitten oluşan, divan şiiri nazım biçimi .

Coğrafya Terimi Olarak Kıta:
Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta denir.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Kıta:
Etrafı denizlerle ve okyanusla çevrili, çevresindeki adalarların da dahil olduğu büyük kara parçalarıdır. Yerkürenin % 29'u karalarla çevrilidir. Bunun büyük çoğunluğu Kuzey Yarımküre'dedir.
Dünyada 7 tane kıta vardır. Bunlar;
1. Asya
2. Afrika
3. Kuzey Amerika
4. Güney Amerika
5. Antarktika
6. Avrupa
7. Okyanusya (Avustralya ve Yeni Zelanda)
En büyük kıta Asya kıtasıdır. En küçük kıta Avrupa'dır. Antarktika kıtası tamamen buzullarla kaplı olduğu için tarım faaliyetleri yoktur. Avrupa ve Asya, birlikte Avrasya olarak adlandırılmaktadır.

Edebiyat Terimi Olarak Kıta:
Divan şiirinde ilk beytinin dizeleri birbiriyle uyaklı olmayan, en az iki, en çok on iki beyitten oluşan nazım biçimi.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kıta:
Dört mısradan meydana gelen nazım şekli. Ayrıca güzel yazı ile yazılmış küçük levhalara da kıta denilmiştir.

Kıta ile ilgili benzer terimler:

Pesend : Altın süslemenin zermühre sürülüp parlatılmasıyla elde edilen parlak ydevam

Serbest Bulut : Kompozisyonlara serbest şekilde çizilerek yerleştirilirler.devam

Nakkaş Sai : Mimar Koca Sinan asrında ve yanında yaşamış ve Tezkiretül Bünyan'ı yazdevam

Hariri : Eskiden ipekten yapılan bir cins kâğıda verilen ad.devam

Şikâf : Boya ile yaldızın birlikte kullanılması suretiyle yapılan süsleme. Haldevam

Devlet Âbâdî : İpekten yapılan kâğıtların bir çeşidi. Buna âbâdî de denir. Hindistan'ın Devletdevam