Kesici Kabin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kesici Kabin:
Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini selektif olarak birbirine bağlamaya ya da ayırmaya yarayan elektrik tesisidir.

Kesici Kabin ile ilgili benzer terimler:

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam