Kesici Kabin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kesici Kabin:
Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini selektif olarak birbirine bağlamaya ya da ayırmaya yarayan elektrik tesisidir.

Kesici Kabin ile ilgili benzer terimler:

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam