Kesici Kabin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kesici Kabin:
Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini selektif olarak birbirine bağlamaya ya da ayırmaya yarayan elektrik tesisidir.

Kesici Kabin ile ilgili benzer terimler:

Enerji (Energy) : 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisdevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam