Kbps Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Kbps:
Kilobit Per Second. Bir saniyede transfer edilen Kilobit. Diğer bir deyişle 1000 bit.

Kbps ile ilgili benzer terimler:

Carrier Frequency : Taşıyıcı Sinyal Frekansı. Ses, data ve görüntü sinyallerinin gönderilddevam

Superstation : Yayınlarının ülke çapında uydu antenleri ve kablo sistemleri aracılığıyla tdevam

Broad beam : Geniş bir coğrafi bölgeyi kapsayan geniş dairesel huzme.devam

Clarke Kuşağı : Arthur Charles Clarke?ın kendi ifadesiyle: "...Yeryüzünden tam doğru mesadevam

High Definition Television : Mevcut PAL, NTSC standartlarına göre resim kalitesini çok büyük ölçüde artdevam

Footprint : Bir uyduya ait verici antenin yeterli güçte yayın yaptığı yeryüzü alanı. Uydevam