Kbps Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Kbps:
Kilobit Per Second. Bir saniyede transfer edilen Kilobit. Diğer bir deyişle 1000 bit.

Kbps ile ilgili benzer terimler:

Bit : En küçük dijital bilgi birimi.devam

Modulation : Bir bilgi sinyalinin gönderme amacıyla bir taşıyıcı üzerine yüklenmesidevam

Backhaul : Karasal Hat. Uydu terminali ya da merkezi yer istasyonu ile kullanıcı devam

Az-El Mount : Azimuth-Elevation Mount. Çanak Antenin Yatay ve Düşey yönde hareket kabdevam

Desibel (Db) : Sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama miktarının ldevam

KHz : 1 Kilo Hertz = 1000 Hertzdevam