Kavuşma Konumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kavuşma Konumu:
Güneş ile herhangi bir gezegenin, Güneş ile Ay'ın Yer'e göre aynı hizada ve aynı yanda ( uzanım 0° )bulunduğu konum.

Kavuşma Konumu ile ilgili benzer terimler:

Radyo Işınımı : Dalgaboyu 1 cm'den büyük elektromanyetik dalgalardevam

Kulak Termometresi : Kulak termometresi, vücut sıcaklığını ölçen kamera benzeri ilk lensler, yıldevam

Enlem : Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal udevam

Gök Ekvatoru : Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik adevam

Frenleme Işınımı : Serbest parçacık hareket ederken yoğun bir ortama girerse ivmeli olarak yavdevam

Karacisim Tayfı : Bir karacisim tarafından yayılan ışınımın dalgaboyuna göre sürekli taydevam