Kavitasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Kavitasyon:
Su yapılarında rastlanan oyulma olayı.

Elektrik Terimi Olarak Kavitasyon:
Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcıklar genelde çok küçüktür. Bunlar, lokal basınç değeri doymuş buhar basıncının altına düştüğünde oluşurlar ve basınç yeniden buhar basıncını aştığında sıvı hale dönüşürler.

Not: Kavitasyon, bir hidroelektrik santralda önemli hasarlara yol açabilir. (Örneğin; türbin malzemesinin yıpranması). Kavitasyonun zararının belirli bir düzeyi geçmemesi için önlem alınması gerekir.

Kavitasyon ile ilgili benzer terimler:

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam