Katkı Kredisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Katkı Kredisi:
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ?2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır? hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Katkı Kredisi ile ilgili benzer terimler:

Öğretim Yılı : Genellikle Eylül ayında başlayıp Mayıs ayına kadar süren resmi ders südevam

Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllıkdevam

Akademik Danışmanlık : Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sdevam

Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi kapsardevam

Staj : Staj, eğitim hayatı boyunca edinilen teorik bilgileri uygulamaya dökme imdevam

Akademik Danışman : Bir yüksekokulun öğretim üyeleri arasından seçilen ve öğrencilere sadece akadedevam