Katkı Kredisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Katkı Kredisi:
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ?2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır? hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Katkı Kredisi ile ilgili benzer terimler:

Öğretim Görevlisi : Belli bir alanda çalışmaları ile tanınmış ve üniversitelerde ders vermekdevam

Burslu Programlar : Genellikle vakıf (özel) üniversitelerde bulunan programlardır. Normalddevam

Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, devam

Yandal : Yandal eğitim, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencindevam

e-MBA : e-Master of Business Administration Türkiye'de de üniversiteler İşletmedevam

Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamldevam