Karacisim Tayfı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Karacisim Tayfı:
Bir karacisim tarafından yayılan ışınımın dalgaboyuna göre sürekli tayfı.

Karacisim Tayfı ile ilgili benzer terimler:

Yaz Dönencesi : Güneş'in gökyüzünde yaptığı görünen yıllık hareketinde, kuzeyden güneye ddevam

Mercekli Teleskop : Objektifi mercek olan teleskop.devam

Ayna : Işığı yansıtma özelliği taşıyan maddesel yüzey.devam

Frenleme Işınımı : Serbest parçacık hareket ederken yoğun bir ortama girerse ivmeli olarak yavdevam

Çekim Kuvveti : Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvdevam

Hicri Takvim : İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıdevam