Karacisim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Karacisim:
Üzerine düşen bütün dlgaboylarındaki ışığı hiç yansıtmadan olduğu gibi soğuran ve sonra tekrar yayan sanal cisim. Yaydığı ışınım sadece sıcaklığına bağlıdır.

Karacisim ile ilgili benzer terimler:

Astronom : Astronomi bilimi ile ilgilenen bilim insanı.devam

Uydu Sinyalleri : Uzay araçlarının gönderdiği sinyalleri düzenleyen teknoloji daha sonra uydudevam

Ay Sallantısı : Ay'ın arka yüzeyinden, doğu ya da batı, kuzey ya da güney parçasının art ardevam

Gök Kutbu : Yerin dönme ekseninin gökküreyi deldiği nokta.devam

Nova : Parlaklığı birden bire artan (on - onüç kadir) ve maksimuma ulaştıktan sonrdevam

Ekliptik (Tutulum) Düzlemi : Güneş'in gökyüzünde yıllık görünür hareketinin oluşturduğu çember.devam