Kapasitör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kapasitör:
Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kondansatör gruplarıdır. Paralel bağlanınca Ic artar. Seri bağlanınca Ic akımı küçülür. Diğer bir ifade ile devrelerin kapasitif yük etkisini azaltır veya çoğaltır.

Kapasitör ile ilgili benzer terimler:

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Anerji : Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen devam