Kaçma Hızı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kaçma Hızı:
Bir cismin başka bir cismin çekim alanından tamamen kurtulması için gerekli hız.

Kaçma Hızı ile ilgili benzer terimler:

Kuyrukluyıldız : Kaya, toz ve katılaşmış gazdan oluşan ve Güneş'e yaklaştıklarında ısındevam

Evren : Yerküre de dâhil olmak üzere, bütün yıldızları, gök adaları, kümeleri, gdevam

Astromatematik : Çekim kuvveti altındaki gök cisimlerinin yörüngelerinin hesaplanması, devam

Astronomi : 1. Gök cisimlerinin özelliklerini, birbirleriyle ilişkilerini ve gök odevam

Bulgurlanma : Granülasyon; Güneş'in fotosferinde konveksiyonun neden olduğu yapı.devam

Akanyıldız Yağmuru : Bir meteor sürüsünün Yer'in havayuvarına girmesinden doğan çok sayıda akanydevam