Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current):
Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümlere geçen akımdır.

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) ile ilgili benzer terimler:

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam