Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current):
Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümlere geçen akımdır.

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) ile ilgili benzer terimler:

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

MAMS : Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.devam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam