Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current):
Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümlere geçen akımdır.

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) ile ilgili benzer terimler:

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

Güvence Bedeli : Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.devam