KYK Bursu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak KYK Bursu:
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK Bursu ile ilgili benzer terimler:

Önlisans Diploması : İki yıllık bir eğitim döneminden sonra verilen diploma; son (mesleki) veyadevam

Eş Danışman : Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışman.devam

MSc-MS (Master of Science) : Fen bilimleri yüksek lisansı.devam

Bachelor of Engineering(BE) : Mühendislik Fakültesi isans derecesidevam

Bilimsel Hazırlık : Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarında adayların ekdevam

Uzaktan Eğitim : Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kuldevam