KÇGT Ünitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak KÇGT Ünitesi:
Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörülen ve Planlama Kodu uyarınca KÇGT olarak kaydedilen Üretim Grupları. Bu Üretim Grupları, harekete geçirici bileşeni gaz türbini (içten yanmalı türbin olarak da bilinir) olan bir ya da daha fazla jeneratör ve harekete geçirici bileşeni buhar türbini olan bir ya da daha fazla jeneratörden meydana gelirler; normal işletme koşullarında, gaz türbinlerinden elde edilen ısı, buhar türbinlerinin çalıştırılmasında kullanılır.

KÇGT Ünitesi ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Tek Terimli Tarife : (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh)devam