KÇGT Ünitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak KÇGT Ünitesi:
Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörülen ve Planlama Kodu uyarınca KÇGT olarak kaydedilen Üretim Grupları. Bu Üretim Grupları, harekete geçirici bileşeni gaz türbini (içten yanmalı türbin olarak da bilinir) olan bir ya da daha fazla jeneratör ve harekete geçirici bileşeni buhar türbini olan bir ya da daha fazla jeneratörden meydana gelirler; normal işletme koşullarında, gaz türbinlerinden elde edilen ısı, buhar türbinlerinin çalıştırılmasında kullanılır.

KÇGT Ünitesi ile ilgili benzer terimler:

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

EF : Enerji Fonu.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam