Jeotermal Buhar Rezervuarı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Jeotermal Buhar Rezervuarı:
Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeotermal anormallikler sonucu oluşan, buhar rezervuarıdır.

Jeotermal Buhar Rezervuarı ile ilgili benzer terimler:

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam

Saatlik Puant : 24 saatlik günün saatlik güçlerinin en büyük olanına denir. Birimi kWh. devam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam