Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge):
Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya?nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km'dir. Uydunun böyle bir yörüngede Dünya'ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir:

a- Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi

b- Ekvator enleminde bulunması,

c- Uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) ile ilgili benzer terimler:

Amplitude Modulation (AM) : Genlik Modülasyonu (GM). Elektriksel sinyalin genliği değiştirilerek yapılandevam

Satellite Antenna (Dish) : Çanak anten. Uydu sinyallerini toplamaya yarayan parabol geometrisinde devam

Impulse Pay-Per-View : Bilgisayarlı bir sipariş işleme sistemine bağlı olarak tüketicinin bir cadevam

Beamwitdh : Anten yayılım açısı ya da şekli.devam

Digital-To-Analog Converter (D/A) : Sayısal bir işareti sürekli analog bir işarete dönüştüren devre veya sdevam

Decibel (dB) : Desibel, sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama mikdevam