Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge):
Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya?nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km'dir. Uydunun böyle bir yörüngede Dünya'ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir:

a- Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi

b- Ekvator enleminde bulunması,

c- Uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) ile ilgili benzer terimler:

Automatic Frequency Control (AFC) : Otomatik Frekans Kontrolü. Alıcıyı seçilen frekansa kenetleyen ve istasydevam

Ara Kablo (RS-232 kablo) : Ara kablo; yazılımı internetten indirdikten sonra, PC'nizdeki hard disdevam

Low Noise Amplifier (LNA) : Yer istasyonunun alıcısı ile anten arasında bir ön yükseltici olarak kdevam

Digital-To-Analog Converter (D/A) : Sayısal bir işareti sürekli analog bir işarete dönüştüren devre veya sdevam

EMU (Yazılım) : EMU, CAM'ın yaptığı işi gören bir Hex; yani makine dilinde bir programdırdevam

Digital Broadcast Satellite (DBS) : Uydu üzerinden broadcast yayınla evlerdeki receiverlara ulaşan TV ya ddevam