Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge):
Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya?nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km'dir. Uydunun böyle bir yörüngede Dünya'ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir:

a- Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi

b- Ekvator enleminde bulunması,

c- Uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) ile ilgili benzer terimler:

AM Modulasyon : AM terimi, İngilizcede genlik modülasyonu anlamına gelen iki kelimenin devam

Personal Identification Number (PIN) : Kişisel tanımlama kodu.devam

Aloha : Aloha uydu haberleşme sistemleri için geliştirilmiş, çoklu erişim teknolojdevam

Decibel (dB) : Desibel, sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama mikdevam

Compressed Digital TV : Aynı transpozerde 8-10 TV kanalının birlikte bulunabilmesini sağlayacak şdevam

Coaxial Cable : Koaksiyel Kablo; uydu haberleşme iç birimleri arasında ya da dış birimledevam