Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge):
Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya?nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km'dir. Uydunun böyle bir yörüngede Dünya'ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir:

a- Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi

b- Ekvator enleminde bulunması,

c- Uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) ile ilgili benzer terimler:

Band : Spektrumda belli bir frekans aralığını içine alan bölge.devam

Tarife : Herhangi bir kanal için istenen izleme ücreti.devam

E1 : Geniş Alan (WAN) dijital iletişim hattı. 32 kanallı bir yapıyı temsil devam

Compressed Digital TV : Aynı transpozerde 8-10 TV kanalının birlikte bulunabilmesini sağlayacak şdevam

Digital Broadcast Satellite (DBS) : Uydu üzerinden broadcast yayınla evlerdeki receiverlara ulaşan TV ya ddevam

Analog To Digital Conversion (ADC) : Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi.devam