Jeodezi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Jeodezi:
Yer yüzünün biçimi ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Jeodezi:
Yerölçüm. 1) Yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından tayinidir. 2) Yeryüzünün ölçülmesi, hesabı ve çiziminde kullanılan araç ve metotların incelenmesidir.

İnşaat Terimi Olarak Jeodezi:
Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün alanını veya uzaklıkları ölçme bilimi.

Jeodezi ile ilgili benzer terimler:

Lento : Süvelerin üzerini kapatan elemanlara verilen ad. Lentolar duvar boşlukdevam

Yeterlilik : İhale evrakının ihale dosyasında tanımlanan projeye uygun teklif veriledevam

İzolasyon : 1. Yalıtım, tecrit. 2. Geçirimsizlik, sızdırmazlık, tecrit.devam

Rüstik : 1.Kıra değin. 2. Ucu dişli taşçı çekici. 3. Duvarları, yarı yontulmuş vdevam

Teminat : Üçüncü bir kişinin ürün (veya iş) kalite veya miktarı veya yeterli perfdevam

Merdiven Genişliği : Küpeşteler arasında kalan serbest genişlik.devam