İzole Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Kimya Terimi Olarak İzole sistem:
Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem.

Elektrik Terimi Olarak İzole Sistem:
Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)

İzole Sistem ile ilgili benzer terimler:

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam