İzole Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Kimya Terimi Olarak İzole sistem:
Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem.

Elektrik Terimi Olarak İzole Sistem:
Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)

İzole Sistem ile ilgili benzer terimler:

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam