İstihare Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak İstihare:
Bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması. (Dağın eteği, masanın gözü...)

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak İstihare:
1. Hayırlı olanı isteme. Yapılması düşünülen bir işin Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini isteme.

2. İnsanın yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için olaylara vakıf olan uzman kişilerle yapılan istişare ve fikir alışverişi.

İstihare ile ilgili benzer terimler:

Mesalih-i Mürsele : Menfaat, yarar ve elverişlilik, yararın sağlanması ve zararın ortadan kaldevam

Tecvid (Tecvit) : 1. Bir şeyi iyi yapmak, güzelleştirmek. Kur'an-ı Kerim'i harflerin çıkışdevam

Hafî : Gizli, saklı.devam

Ümmî : Okuma yazma bilmeyen.devam

Vakar : Ağırbaşlılık, heybet, ciddiyet. Onur, haysiyet, izzet ve şeref.devam

Muttasıl : Bitişik, ayrı olmayan. Med harfi ile hemze aynı kelimede bir arada buldevam