İstihare Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak İstihare:
Bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması. (Dağın eteği, masanın gözü...)

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak İstihare:
1. Hayırlı olanı isteme. Yapılması düşünülen bir işin Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini isteme.

2. İnsanın yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için olaylara vakıf olan uzman kişilerle yapılan istişare ve fikir alışverişi.

İstihare ile ilgili benzer terimler:

Cömert : Karşılık beklemeden veren. Elindeki maddi ve manevi imkânları meşru ölçüledevam

Arz : Yer, yeryüzü.devam

Usul : Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz.devam

İsnat : Bir sözü ilk söyleyene nispet etme. Bir hadisin Hz. Muhammed'e ulaşıncdevam

Tezekkür : Bir olay üzerinde konuşma.devam

Kıraat : 1. Hz. Peygamber'in okuma biçimini örnek alarak Kur'an-ı Kerim'i harflerdevam