İsmâil (as) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İsmâil (as):
İbrahim (AS)' ın oğlu, ayakları yanından zemzem suyu çıkan peygamber.

İsmâil (as) ile ilgili benzer terimler:

Batıl : Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayandevam

İltica : Sığınmak demektir.devam

Müttefik : Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan kimse, topluluk veya devldevam

Sadakat : 1- Sağlam ve güçlü dostluk, içten bağlılık, güven duyma, vefalı olma, sözünde dudevam

Zilhicce : 1. Kamerî ayların on ikincisi. 2. Eski Arap geleneğine göre içerisinde savdevam

Hamiyet : 1. Aile, namus, şeref, din, vatan gibi üstün değerlere yönelik saldırılardevam