İsmâil (as) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İsmâil (as):
İbrahim (AS)' ın oğlu, ayakları yanından zemzem suyu çıkan peygamber.

İsmâil (as) ile ilgili benzer terimler:

Biruni : D.Ö. 973- 1051 Onuncu ve on birinci yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmdevam

Misyoner : Hıristiyanların kendi ülkeleri dışında, dinlerini yaymak için görevlendidevam

Strateji : 1- Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. 2- Bir ulusdevam

Tevatür : 1- Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın olan. Yalan söylemesi mümkün devam

Salâtü Selam - Salavât : Peygamber (sav) Efendimizin ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yadevam

Abdu'l Bâ'is : Ölümden sonra dirilten demekter.devam