İşletmeye Amade Olma Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletmeye Amade Olma Faktörü:
O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için durulan saatler toplamının çıkarıldığı (pay) değerin, o ay için saat toplamına bölünmesinden elde edilen oranın yüzde (x100) çarpılması ile bulunan değerdir.

İşletmeye Amade Olma Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam