İşletmeye Amade Olma Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletmeye Amade Olma Faktörü:
O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için durulan saatler toplamının çıkarıldığı (pay) değerin, o ay için saat toplamına bölünmesinden elde edilen oranın yüzde (x100) çarpılması ile bulunan değerdir.

İşletmeye Amade Olma Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam