İşletmeden Kaldırma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletmeden Kaldırma:
Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi durumudur. Bu durumun nedenleri aşağıdakiler olabilir;

-Yararlı ömrün sona ermesi, bir kaza olması,

-Teknik ve/veya ekonomik nedenlerin etkisi (sözkonusu enerji türüne diğer bir enerji türü ya da rekabet gücü daha büyük bir teknik ikamesi…),

-Çevre koruması, güvenlik, kent planlaması gibi faktörlerin etkisi,

Not: Enerji tesisi işletmeden kaldırıldıktan sonra;

-ya diğer bir enerji tesisi ikame edilir,

-ya da tesis, yerinin eski durumuna getirilmesi için sökülür.

İşletmeden Kaldırma ile ilgili benzer terimler:

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Üreteç : Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatdevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam