İşletmeden Kaldırma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletmeden Kaldırma:
Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi durumudur. Bu durumun nedenleri aşağıdakiler olabilir;

-Yararlı ömrün sona ermesi, bir kaza olması,

-Teknik ve/veya ekonomik nedenlerin etkisi (sözkonusu enerji türüne diğer bir enerji türü ya da rekabet gücü daha büyük bir teknik ikamesi…),

-Çevre koruması, güvenlik, kent planlaması gibi faktörlerin etkisi,

Not: Enerji tesisi işletmeden kaldırıldıktan sonra;

-ya diğer bir enerji tesisi ikame edilir,

-ya da tesis, yerinin eski durumuna getirilmesi için sökülür.

İşletmeden Kaldırma ile ilgili benzer terimler:

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam