İşletmeden Kaldırma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletmeden Kaldırma:
Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi durumudur. Bu durumun nedenleri aşağıdakiler olabilir;

-Yararlı ömrün sona ermesi, bir kaza olması,

-Teknik ve/veya ekonomik nedenlerin etkisi (sözkonusu enerji türüne diğer bir enerji türü ya da rekabet gücü daha büyük bir teknik ikamesi…),

-Çevre koruması, güvenlik, kent planlaması gibi faktörlerin etkisi,

Not: Enerji tesisi işletmeden kaldırıldıktan sonra;

-ya diğer bir enerji tesisi ikame edilir,

-ya da tesis, yerinin eski durumuna getirilmesi için sökülür.

İşletmeden Kaldırma ile ilgili benzer terimler:

ESI : Electricity Supply Industry.devam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su : Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.devam