İşletmeden Kaldırma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletmeden Kaldırma:
Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi durumudur. Bu durumun nedenleri aşağıdakiler olabilir;

-Yararlı ömrün sona ermesi, bir kaza olması,

-Teknik ve/veya ekonomik nedenlerin etkisi (sözkonusu enerji türüne diğer bir enerji türü ya da rekabet gücü daha büyük bir teknik ikamesi…),

-Çevre koruması, güvenlik, kent planlaması gibi faktörlerin etkisi,

Not: Enerji tesisi işletmeden kaldırıldıktan sonra;

-ya diğer bir enerji tesisi ikame edilir,

-ya da tesis, yerinin eski durumuna getirilmesi için sökülür.

İşletmeden Kaldırma ile ilgili benzer terimler:

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam