İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre):
Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) ile ilgili benzer terimler:

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam