İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre):
Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) ile ilgili benzer terimler:

Termik Santral : Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin edevam

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam