İşletme Amaçlı Ölçüm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletme Amaçlı Ölçüm:
Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistemine ek olarak ESİ tarafından her bir Üretim Santralı ve Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş her bir Üretim Grubunun işletilmesine ilişkin veri sağlamak için kullanımı gerekli görülen, göstergeler, ölçüm cihazları, AT'ler ve GT'ler, (alarmlar da dahil) ölçüm koruma cihazları, elektrik devreleri, transdüserler, olay kaydediciler ve diğer cihazlar; Tarife ve Sözleşme Ölçümleri ve Üretim Gruplarının Sözleşme Ölçümleri hariç olmak üzere; kullanılarak yapılan ölçümler.

İşletme Amaçlı Ölçüm ile ilgili benzer terimler:

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam