İşletme Amaçlı Ölçüm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İşletme Amaçlı Ölçüm:
Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistemine ek olarak ESİ tarafından her bir Üretim Santralı ve Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş her bir Üretim Grubunun işletilmesine ilişkin veri sağlamak için kullanımı gerekli görülen, göstergeler, ölçüm cihazları, AT'ler ve GT'ler, (alarmlar da dahil) ölçüm koruma cihazları, elektrik devreleri, transdüserler, olay kaydediciler ve diğer cihazlar; Tarife ve Sözleşme Ölçümleri ve Üretim Gruplarının Sözleşme Ölçümleri hariç olmak üzere; kullanılarak yapılan ölçümler.

İşletme Amaçlı Ölçüm ile ilgili benzer terimler:

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam