Isıl Değer Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Isıl Değer:
Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'da ve 760 Torr'luk basınç altında yanması ile k cal olarak çıkan ısı miktarıdır. (k cal/kg ya da cal/m³).

Isıl Değer ile ilgili benzer terimler:

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) : TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kalitelidevam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam