Isı Tüketim Oran Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Isı Tüketim Oran:
(Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).

Isı Tüketim Oran ile ilgili benzer terimler:

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam