İnvertör İstasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak İnvertör İstasyonu:
Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.

İnvertör İstasyonu ile ilgili benzer terimler:

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Yan Hizmetler : Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetlerdevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam