Interference Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Interference:
Farklı sistemlerin aynı frekans bandı üzerinde çalışmaları sonucu ortaya çıkar. Sinyaller birbiri üzerine biner ve sistemler kullanılamaz. Cross-pole etkisi de enterfere sebebidir. Ters polde çıkış yapan sistemlerin cross-pole ayarları iyi yapılmamışsa, diğer taraftaki sistemi etkilerler. Yada yüksek güçlü sinyallerin yakınlarda bulunan diğer frekansları bozması örnek gösterilebilir.

Interference ile ilgili benzer terimler:

High Definition Television (HDTV) : Standart televizyona göre daha geniş, iki misli satır sayısı olan, 115devam

Carrier : Taşıyıcı. Bilgi sinyalini aktarmakta kullanılan, tek frekans işgal ededevam

Circular Polarization : Dairesel Polarizasyon. Saat yönünde ya da tersinde uygulanan polarizasdevam

Delay : Gecikme; Sinyallerin yeryüzünden haberleşme uydusuna gönderilmesi ve devam

Downconverter : Alçak frekansa dönüştüren frekans değiştirici.devam

TVRO (Television Receive-Only) : Uydu TV yayınlarını sadece almaya yarayan ve gönderme yapamayan ev tipdevam