Inclined orbit Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Inclined orbit:
Sabit olmayan uydu hareketleri için kullanılır. Normal şartlarda GEO haberleşme uyduları 15-20 yıl boyunca ekvator düzlemine belirli bir açı ile yörüngelerinde hareket ederler. Kuzeye ve Güneye doğru hareketleri yok denecek kadar azdır ve bu yönde yaptıkları atılımlar ufak manevralarla düzeltilir. Ancak, kullanılan yakıt bittiğinde bu hareket yaptırılamaz ve uzay çöplüğüne gönderilmeden önce ekvatora göre Kuzey ? Güney yönde salınım yaparak hizmet vermeye devam eder. Yeryüzünden bakıldığında bu salınım ?8? hareketine benzetilebilir. Çanak antenlerde bu uydular üzerinden çalışmak için tracking (izleme) sistemleri kullanırlar.

Inclined orbit ile ilgili benzer terimler:

Analog To Digital Conversion (ADC) : Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi.devam

Local Area Network (LAN) : Genellikle bilgisayarlar arası haberleşmeler için kullanılan, yerel ağı ifadevam

EMU (Yazılım) : EMU, CAM'ın yaptığı işi gören bir Hex; yani makine dilinde bir programdırdevam

Bit Error Rate : Bit Hata Oranı; bir mesaj dizinindeki bitlerin hatalı mesajlara oranı devam

Horizontal Polarization : Yatay Polarizasyondevam

Encryption/decryption (Şifreleme/çözme) : Şifreleme bir görüntü ve/veya ses sinyalinin orijinal halinden başka bidevam