İlmihâl Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak İlmihâl:
İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitap.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İlmihâl:
Her müslümanın îmân, ibâdet ve ahlâk ile ilgili bilmesi gereken şeyler veya bu bilgileri anlatan kitap.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak İlmihâl:
İslam dininin kurallarını öğretmek işin yazılmış kitap.

İlmihâl ile ilgili benzer terimler:

Nefer : Tek adam, kişi, şahıs.devam

Zât : Kişi, kendi, öz.devam

Mütevatir : Arkası kesilmeden birbirini izleyen, birbiri ardına gelen, toplumdan tdevam

Serzeniş : Farsçadan dilimize geçmiş olan kelimenin gerçek anlamı başa kakmadır. Ancak devam

Suhuf : Dört büyük kitap dışında bazı peygamberlere gönderilen ilahi bildirim.devam

Halvet : 1. Dinen evlenmelerinde bir sakınca olmayan bir erkekle bir kadının bidevam