İlmihâl Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak İlmihâl:
İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitap.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İlmihâl:
Her müslümanın îmân, ibâdet ve ahlâk ile ilgili bilmesi gereken şeyler veya bu bilgileri anlatan kitap.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak İlmihâl:
İslam dininin kurallarını öğretmek işin yazılmış kitap.

İlmihâl ile ilgili benzer terimler:

Tabii : Doğaldevam

Yörünge : Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. Hareketli bir noktanın devam

Adalet : 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Yasalarladevam

Beyt : Ev demektir. "Allah'ın beyti" ifadesi Kâbe'yi tanımlar. Şiirin iki satırldevam

Mütemadiyen : Ara vermeden, sürekli olarak, devamlı ve düzenli bir şekilde.devam

Kefen : Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez, yakasız gömlek, yakasız mintandevam